Avenir, L' (Barcelona, 1905) 

Document digitalitzat Descripció del document Document digitalitzat

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 407

Avenir, "publicació setmanal de nous horitzons de perfecció" té un cert ressó perquè va lligat a unes representacions de teatre avançat (ibsen, Brieux, Hauptmann) que tingueren lloc al Paral·lel, organitzades pel setmanari i sota aquest títol. L'animador, així com l'ànima del periòdic, era Felip Cortiella, que n'era el director. La publicació sol·licitava, des del primer número "el concurs moral i material de penses joves i originals pera soterrar dogmes en tots els ordres deia vida i delsapiguer junt ab les institucions qu'els encarnin. Cal furgar en tots sentits, en ciències, en arts, en les costums, renovar-ho, cambiar-ho tot i crear una altra mena de viure'ls pobles de la que fins avui ha imperat; una altra mena de viure que no indigni i envileixi com l'actual".

Demés de Cortiella, exemplar típic de l'idealisme anarquista, hi escrivien Jaume Bausà, Josep C. Noguera, Josep Mas-Goumieri i d'altres. Sembla que el darrer número fou el 5, del primer d'abril de 1905. El primer havia sortit el 4 de maig del mateix any. Era un "gran format" de 408x288 mm, amn quatre pàgines a dues columnes. L'imprimia Ortega, del carrer del Sant Pau, 96, i la redacció estava instal·lada al carrer de Sant Pau, 12, 3r. El preu de venda era de deu cèntims.

Original en paper:
Biblioteca de Catalunya