Avi, L' (Barcelona, 1906-1908) 


Document digitalitzat

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 366

El 12 de setembre de 1906 surt un altre "setmanari satirich", que duu per títol L'Avi i anuncia que "repartirà trompades cada setmana". De primer tenia el format 395x240 mm, però a partir del número 26 passà al més gran de 405x287 mm, i tot conservant les quatre pàgines de text, l'imprimiren a quatre columnes enlloc de tres. Era un periòdic que reproduïa grans làmines en colors, a l'estil dels setmanaris satírics antics, com La Flaca o El Loro. La majoria dels dibuixos eren originals de Robert.

En l'article de presentació del primer número -número que fou denunciat i motivà la detenció del director, la redacció deia: "Ahont anem? A la presó". I després d'aquesta afirmació profètica, afegia: "Pot un periodista tenir més belles aspiracions? Què volem Repartir trompades als enemics de Catalunya, y qu'aquesta pugui veurer aviat reconeguda íntegrament sa personalitat autonòmica sense exposicions, indults ni paliatius de cap mena". Dirigia l'Avi Ramon Capmany, i l'orientació política era solidària i d'oposició violenta als republicans lerrouxistes. L'impressor era R. Estrany, del carrer de Sant Ramon, 6, i al mateix indret hi havia la redacció. L'exemplar era venut a deu cèntims, i a despit de totes les ensopegades, aquest setmanari tingué una vida prou extensa, puix que el darrer número conegut és el 69, de l'1 de gener de 1908.

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya