Badalota (L'Arboç del Penedés, 1921-27) 

Document digitalitzat

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. II, pàg. 249

"Setmanari independent defensor dels interessos morals i materials de l'Arbós i sa Comarca". Des de l'any III, número 106: "Setmanari català defensor dels interessos morals i materials de l'Arbós i sa Comarca". 5 de juny de 1921. De quatre pàgines a tres columnes, format 440x320 mm, impreses per Ramon, al Vendrell, i redacció a Sant Julià, 2. preu de venda, quinze cèntims el número solt. Aquest setmanari informatiu publicava articles culturals, notes d'esport, noticiari religiòs, articles trafuïts de revistes extrangeres, etc. Es proposava únicament de "procurar i vulgaritzar tot lo que sigui d'interès moral i material per l'Arbós i sa Comarca. Va tenir una certa durada: hem vist el número 188 de 18 de gener de 1925 (Any V).

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca Pública Terra Baixa del Vendrell