Baix Penedès, El (Vendrell, 1906-1937)

Document digitalitzat

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. II, pàg. 245

"Setmanari autonomista. Surt els dissaptes". Des del juliol de 1916: "Setmanari autonomista republicà". Des del número 858: "Setmanari Nacionalista". Des del número 914: sense subtítol. 31 de març de 1906. De quatre pàgines a tres columnes, format 440x320 mm; des de 1919: quatre pàgines a quatre columnes. Imprès per Ramon Germans i Nebot, amb redacció a la Plaça Pi i Margall, 2; des del juliol de 1916: "Centre Republicà Autonomista"; des de l'any 1919: Impremta Ramon. Preu de venda, deu cèntims el número. El Baix Penedès fou una creació personal de Ramon Ramon i Vidales. Era autonomista i defensor de les idees federals, dintre de la línia d'altres periòdics que hem trobat sortits de la mateixa imprmeta.
...
Després de Ramon Ramon i Vidales va dirigir El Baix Penedès Joan Ferret i Navaroo, i després Ferran Rossell i Janés, i Josep Ramon; entre els redactors podem esmentar Ferran Ramon, Rafael Fuster, Francesc Guitart, Pere Plana, N. Bas i Socias i Joan Vidal Salvó. El Baix Penedès va sortir fins al 1936.

Document digitalitzat Descripció del document

Original en paper:
Biblioteca Pública Terra Baixa del Vendrell