Banyeta, En (Barcelona, 1877-1878)

Document digitalitzat

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 275

"Per dos quartos 'ls hi darà una bnyada cada setmana, ¡siga qui siga! ¡Dali que dali! ¡Tretse són tretse! ¡Caigui qui caigui!", i un dimoni, amb una ploma a les mans, sortint d'un gros tinter, dibuixat per P. Elies, semblava confirmar aquests anuncis. Hi col·laboraven Frederic Rahola, Claudi Omar i Barrera, Simó Alsina i Clos, Àngels Busquets i d'altres escriptors de l'època, i el director era Joan Artau. Només van sortir-ne sis números. El seu format era 320x240 mm, amb quatre pàgines a tres columnes i els obligats dos quartos de preu. El primer número fou del 16 de novembre de 1877.

Document digitalitzat Descripció del document

Original en paper:
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona