Bella Terra (Barcelona, 1923-1927) 


Document digitalitzat

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 519-520

Per acabar aquest apartat esmentarem Bella Terra, el primer número de la qual apareix pel novembre de 1923. Segons el subtítol, era una "revista mensual", però en realitat fou d'aparició molt irregular. puix que del novembre de 1923 al cap d'any de 1927 només en sortiren 19 números. Tenia l'aspecte, la bella presentació tipogràfica, els gravats i reproduccions d'art i el text seleccionat d'un bon magazine i podem dir que aquesta publicació fou una de les més ben presentades de la llengua catalana.
...

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona