Boletín del Ateneo Barcelonés (1879-1882)

Document digitalitzat

Publicació trimestral continuada anys després pel Butlletí de l'Ateneu Barcelonès.

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Ateneu Barcelonès