Butlletí de l'Associació d'Alumnes Obrers de l'Escola Industrial (Vilanova i Geltrú, 1923-1932)

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. II, pàg. 266

"portaveu de l'Associació. Publicació mensual. Novembre de l'any 1923. Amb vint pàgines a dues columnes i cobertes, format 265 x 188 mil·límetres, imprès a l'"Econòmica", Col·legi, 8 i 10. Redacció: Ateneu de Vilanova i Geltrú, Sant Pere, 40. Preu de venda: trenta cèntims el número. Al primer trobem que el seu programa "s'enclou sintèticament en les dues paraules: cultura popular". Publicava textos en català i castellà, i va tenir una llarga durada, fins al número 81, del trimestre agost-setembre-octubre de 1932.

Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca Museu Víctor Balaguer