Butlletí de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana (Barna,1917-36) 

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 578

Té un caràcter semblant, per bé que és d'un abast més general, el Butlletí de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, que començà d'ésser publicat el 17 d'octubre de 1917, en el format 116x114 mm. En l'article de "Presentació" ens diuen que els Estatuts de l'Associació preceptuen la publicació d'un Butlletí "o, millor encara, una Revista difusora de l'ensenyança catalana, que puga ésser orgue de propaganda dels fins socials i guia per als mestres en la moderna pedagogia". Com que de moment li és impossible dur a terme la segona part d'aquest program, publica de totes maneres demés d'una ressenya extensa de la vida de l'Associació, articles sobre temes pedagògics.
...

Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya