Butlletí de l'Ateneu Barcelonès (1915-1920)

Document digitalitzat

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 604

L'Ateneu Barcelonès, que ja havia publicat un butlletí des de 1879 a 1883 (però aleshores en llengua castellana), va decidir de tornar-lo a publicar, pel gener-març de 1915. Seria trimestral, en català (però inserint treballs en castellà) i duria el títol Butlletí de l'Ateneu Barcelonès. "L' objecte que es proposa la Junta ... no és altre que dotar novament l'Ateneu d'un orgue d'exteriorització de les seves tasques, tendint a reunir les ja fetes com a estimularne d'altres ab exemple i la difusió".

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Ateneu Barcelonès