Butlletí de la Biblioteca de Catalunya (Barcelona, 1914-1986) 

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 525

... començà de publicar, pel gener del 1914, un Butlletí de la Biblioteca de Catalunya, de periodicitat irregular, que era el portaveu de l'esmentada Bibliotec, i contenia, demés de les notes i informacions corresponents (adquisicions, estadístiques, catàlegs de manuscrits, publicacions periòdiques, etc.), interessants treballs de bibliografia signats per Jaume Massó i Torrents, Jordi Rubió i Balaguer, Ramon d'Alòs Monner, Agustí Duran i Sanpere, Pere Bohigas i Balaguer, i altres.
...

Descripció del document Document digitalitzat
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya