Butlletí del Sindicat de Metges (1920-1937)


Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 572

Ressenya de: Zarzoso, Alfons. Premsa mèdica catalana. Barcelona: Col·legi Oficial de Metges, 2009, p. [19]. Adaptació d'Àlvar Martínez

Torrent-Tasis
Important per la durada i el valor científic ho serà el  Butlletí del Sindicat de Metges de Catalunya, que començà d’ésser publicat, amb caràcter de mensual, pel juny de 1920. (Apartir del número 49, i per les raons abans indicades de caràcter oficial, esdevingués Boletín del Sindicato de Médicos de Catalunya, i recuperà després els seu nom primitiu.) Aquest Butlletí es proposava “el major ennobliment de la funció social encomanada la classe mèdica, defensant els interessos morals i materials dels metges residents a Catalunya, i protegint els associats i llurs famílies per medi d’Institucions de Previsió i Cooperació”. Tenia dotze pàgines a dues columnes, format 228x157 mm, impreses a can Badia, Doctor Dou, 14. Des de l’any 1923 fou imprès pels Tallers Gràfics Irández, Aragó, 197. Va ésser publicat molts anys, almenys fins al mes d’octubre de 1934.

Inici


Premsa mèdica catalana. Segle XX. Catalanisme mèdic.
La creació del Sindicat de Metges de Catalunya (1920) va consolidar el projecte institucional del catalanisme mèdic. Les pàgines del Butlletí del Sindicat de Metges de Catalunya (1920-1937) van permetre plantejar els grans problemes derivats de l’exercici de la medicina a la ciutat i al camp. El caràcter democràtic de la institució permeté discutir a fons tota mena de problemes i, en bona mesura, això serví per a la creació immediata de ponències i d’accions quan la Generalitat republicana tingué competències sanitàries. La revista, de periodicitat mensual, fou també un mitjà de difusió de tecnologia i de llibreria mèdica a partir dels serveis prestats als socis com a Cooperativa de Consum.

Inici

Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya, Museu d'Història de la Medicina i Universitat Autònoma de Barcelona"