Calendari catalá (Barcelona, 1898-1905) 
Document digitalitzat

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 223

També podem considerar una publicació literària el Calendari Catalá, "co·leccionat y publicat per Joan Bta. Batlle" ... El primer número duu la data de 1898, i el darrer era el del 1905. La portada duia l'escut de Catalunya; el volum tenia el format 147X81 mm d'un llibre petit. El Calendari Catalá duia il·lustracions. L'editor i editor era el llibreter Joan Bta. Batlle, propietari de la llibreria "l'Arxiu", i va esforçar-se perquè hi col·laboressin els millors escriptors catalans del temps.
...

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya