Camí, El (Barcelona, 1918) 
Document digitalitzat

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 564

El 6 de gener, diada dels Reis, sembla propici a la sortida de nous periòdics. En la del 1918, la novetat periodística és El Camí, una altra revista mensual catalanista, que té la seva redacció a Barcelona (primerament al carrer de Mallorca, 170, 2n. 1ª, i a partir del núm. 4, a Quintana, 11, 1r.) i la impremta a Vilanova i la Geltrú (és la “Social” de Josep Ivern, Santa Madrona, 21). El títol és més literari que polític, però la revista, tot i el seu contingut preferentment literari, declarava de bell antuvi la seva adhesió “a la labor de la joventut Nacionalista –de la Lliga Regionalista-“.

Publicava poemes, articles de literatura i crítica, traduccions, i una secció dedicada a les lletres castellanes. L’autorització fou donada a nom de Joan C. Nolla. Els noms de col·laboradors del Camí donen fe, però, de la importància literària de la revista: Joan Capdevila i Rovira, Marià Manent, Josep Pla, Josep A. Vandellós, Ramon de Curell, Manuel Giral d’Arquer, Rafael Tobella, Joan Vidal Salvó, J. F. Vidal i Jové, J. A. Font i Casas, Rosend Llates, Raimon Negre i Balet, M. A. Cassanyes, Josep Carbonell i Gené, i d’altres.

El Camí tenia 16 o 24 pàgines, del format 203x132 mm i valia quinze cèntims el número. Només van sortir-ne sis, el darrer del qual duu la data de juny del 1918.

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya