Campana Catalana, La (Barcelona, 1908) 
Document digitalitzat Descripció del document
Document digitalitzat

Publicació gràfica humorística pulicada a Barcelona amb el subtítol "donarà un toch cada divendres, y extraordinariament sempre que convingui". Aparegueren només 10 números entre el 28 de febrer i el 29 d'abril de 1908.

El director era J. Roca y Roca i el director artístic Apel·les Mestres. Col·laboraren, entre d'altres, com a il·lustradors: Apa, J. Junceda i I. Smith.

Original en paper:
Biblioteca de Catalunya