Campana de Gràcia, La (Barcelona, 1870-1934) 
Document digitalitzat Descripció del document Document digitalitzat

Extret de l'article corresponent de l'Enciclopèdia
http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies/gran-enciclop%C3%A8dia-catalana/EC-GEC-0013905.xml

Setmanari satíric, republicà i anticlerical. Fou fundat per Innocenci López i Bernagosi el 8 de maig de 1870 ...

 

+ informació

Original en paper:
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona