Catalanista, Lo (Sabadell, 1887-1902) 
Document digitalitzat

Extret de l'article corresponent de l'Enciclopèdia
http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies/gran-enciclop%C3%A8dia-catalana/EC-GEC-0016411.xml

Setmanari catalanista, publicat a Sabadell, en català, des del 4 de setembre de 1887 fins a l'1 de desembre de 1895.

+ informació

Descripció del document Document digitalitzat
Original en paper:
Arxiu Històric de Sabadell