Catalònia: revista ... (Barcelona, 1906) 
Document digitalitzat Descripció del document Document digitalitzat

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 390

Cosme Vida no era pas home per a descoratjar-se per la mort obligada d’un dels seus fills periodístics. Uns mesos després de la desaparició d’Occitània, llançava una nova revista, ara semanal, que es deia Catalònia, i que tenia la redacció i l’administració al mateix lloc on era impresa, és a dir, al taller i domicili de Josep Aladern, ara situat, amb el nom de “Catalana”, al carrer de la Universitat, 47. Era, segons el subtítol, una “revista catalana setmanal” de vuit pàgines a dues columnes, en el format 275 x 190 mm, venuda a deu cèntims, i que va morir a darrers del mateix any 1906.

Catalònia donava a cada número un fulletó, que havia de formar la “Biblioteca Catalònia”. Al primer número del setmanari hi anava un retrar d’Emili Guanyavents, reproducció d’una escultura de Cèsar Cabanes i un article de Cosme Vidal (signat ara amb un altre pseudònim, Pere Fort) en honor del poeta d’”Alades” i “Voliaines”. A Catalònia foren publicats treballs literaris de Plàcid Vidal, Joan Puig i Ferrater, Joan Oller i Rabassa, Xavier Viura, Emili Guanyavents i d’altres, sense oblidar el prolífic i dinàmic director, Josep Aladern. Com ja hem dit, el darrer número duu la data del 28 desembre de 1906 (el primer és de data 22 de juliol del mateix any) i és el 22 de la col·lecció del periòdic.


Original en paper:
Biblioteca de Catalunya