Catalunya agrícola (Barcelona, 1909-1913) 
Document digitalitzat Descripció del document
Document digitalitzat

Revista mensual sobre agricultura publicada a Barcelona de gener de 1909 fins a setembre de 1913. Es publicaren un total de 52 núms.

Portava el subtitol de periodich mensual d'agricultura. Fou dirigida per Joan Bulbena Estrany.

Original en paper:
Biblioteca de Catalunya