Catalunya Atlètica (Barcelona, 1933-35) 

Document digitalitzat
Original en paper:
Biblioteca de l'Esport de la Generalitat de Catalunya

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 711

Catalunya Atlètica difereix de les publicacions similars que hem trobat perquè no és portaveu de cap entitat. Era una revista esportiva, el primer número de la qual duu data de setembre de 1933. Era mensual i tenia divuit pàgines a dues columnes, format 265 x 207 mm, impreses a “Gràfiques Typus”, Torrijos, 16, amb redacció a la Ronda de Sant Pau, 6, 1r. 2ª. La dirigia el seu fundador Guerau Garcia i Obiols, i es dedicava exclusivament a la propaganda de l’atletisme entre els qui el practicaven i els profans. Duïa profusió de fotografies i textos molt triats. Valia trenta cèntims el número solt (un any, 3’60 pessetes).

Document digitalitzat Descripció del document