Catalunya gràfica (Barcelona, 1922-1923) 
Document digitalitzat Descripció del document
Document digitalitzat

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàgs. 501

El 10 de gener de 1922 surt a Barcelona per primera vegada una nova "revista catalana d'informació nacional i estrangera", com diu el subtítol, que es diu Catalunya Gràfica. S'anuncia com a desenal, i ho serà fins al número 24 que comença a ser quinzenal, té la redacció a la llibreria Puig i Alfonso, de la Plaça Nova, 5 (a partir de l'esmentat número 24, al carrer de Fontanella, 13), i és impresa, de primer, a la casa Successors de J. Comas de Sabadell, i després del núm. 10, a la casa Heinrich i Cia. Es presenta amb 24 pàgines a dues columnes i cobertes, del format 275x215 mm i és venut a dos rals el número solt.
N'era director i fundador Jaon Guasch i Rius, i contenia dues parts, la primera de vuit pàgines, amb articles i anuncis, i una altra de setze pàgines, amb informació gràfica.
...
Entre els col·laboradors de Catalunya Gràfica figuraven Francesc Carreras i Candi, E. Llorens Ferrer, Joan Mir, mossèn Llorenç Riber, Joan Llongueres, Manuel Golguerola i Duran, i molts d'altres escriptors.
El canvi de desenal en quinzenal, efectuat en el número 24, devia ésser un intent per tal de salvar l'existència de la revista. Malgrat això, Catalunya Gràfica va deixar d'existir després del núm. 25, corresponent al mes d'abril de 1923.

 

 

 

 

Original en paper:
Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques