Catalunya, La (Barcelona, 1913-1914) 

Document digitalitzat
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya i Ateneu Barcelonès

Extret de l'article corresponent de l'Enciclopèdia
http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies/gran-enciclop%C3%A8dia-catalana/EC-GEC-0016426.xml

Setmanari cultural i de pensament polític, que sortí a Barcelona en tres etapes: en castellà, com "La Cataluña" (1907-10) i "Cataluña" (1911-12), dirigida successivament per Joan Torrendell i Miquel dels Sants Oliver

+ informació

 

Document digitalitzat Descripció del document