Catalunya Social (Barcelona, 1921-36) 
Document digitalitzat

Extret de l'article corresponent de l'Enciclopèdia
http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies/gran-enciclop%C3%A8dia-catalana/EC-GEC-0016506.xml

Setmanari publicat a Barcelona (1922-36) amb un tiratge de dos mil exemplars

+ informació

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya, Ateneu Barcelonès i Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona