Caxón de Sastre Catalan (Barcelona, 1764)


Document digitalitzat

Publicada a Barcelona és continuació de Caxón de Sastre Cathalán.

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona