Ciutat i la Casa, La (Barcelona, 1925-27) 


Document digitalitzat

Extret de l'article corresponent de l'Enciclopèdia
http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies/gran-enciclop%C3%A8dia-catalana/EC-GEC-0017968.xml

Revista trimestral d'arquitectura editada a Barcelona (1925-28), dirigida per Rafael Benet.

+ informació

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona