Collección de los caxones ... (Figueras, 1763?) 


Document digitalitzat

Recopilació contemporània de la publicació en sèrie: Caxon de sastre cathalan. Barcelona : Imp. de la Gaceta, 1763?. Continuada per: Caxon de sastre catalan

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona