Conceller, Lo (Barcelona, 1898) 
Document digitalitzat

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 329

Lo Conceller és una altra raresa bibliogràfica. Se subtitulava "revista literària y artística", i anunciava que sortiria els dilluns. De fet, van sortir-ne dotze números, tots velografiats, sota la direcció del jove escriptor (aleshores tenia 18 anys acabats de complir) Josep Mª Folch i Torres, i que circulaven únicament entre els amics. Un biògraf de Folch i Torres ens diu que aquest setmanari sortí litografiar en els darrers números. Tenia el format 323x220 mm i quatre pàgines a dues columnes. El primer número duu la data de 17 de gener de 1898. El darrer és del 3 d'abril del mateix any

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona