Criterion (Barcelona, 1925-1936)


Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 691

La tradició de les publicacions científiques catalanes, limitada gairebé a les disciplines mèdiques o de ciències naturals, s'enriqueix en aquest periode amb una revista dedicada totalment a la filosofia. Aquesta es diu Critèrion, i apareix per primera vegada, amb caràcter trimestral, pel gener del 1925. Tenia 144 pàgines i cobertes, de format llibre (177 x 100 mm), era impresa a la Casa Altés, Àngels, 22 i 24, i tenia la redacció i administració a la "Llibreria Catalonia", aleshores encara a la Plaça de Catalunya, 17.

En l'article inicial , el P. Miquel d'Esplugues, que fou el director de Critèrion, exposa, sota el títol "la primera revista catalana de filosofia", la finalitat d'aquesta publicació, que no és altra que contribuir modestament des de les esferes de l'especulació filosòfica, a reaccionar contra tota llei de formes degradants del positivisme i de l'utilitarisme. Era, per tant, una revista catòlica de filosofia, posada sota el signe del tomisme, i els seus col·laboradors principals eren Per M. Bordoy, Joan Tusquets, Pare R. de Mataró, P. Josep Puigdossens, doctor Cebrià Montserrat i d'altres, amb un predomini absolut de clergues i religiosos.

Critèrion, malgrat aquestes limitacions d'origen, complí a bastament la missió que s'havia imposat i sortí regularment durant dotze anys, puix que el seu darrer número fou el 44, de juliol-setembre de 1936.

Original en paper:
Biblioteca de Catalunya
Document digitalitzat