Cultura (Girona, 1914-1915) 

Document digitalitzat Descripció del document

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. II, pàg. 204-205

Cultura “Revista mesal. Política catalana, Novel·la. Poesia, Música. Pintura. Filosofia. Lletres estrangeres”. Setembre de 1914. De trenta-dues pàgines i cobertes, format 242 x 155 mm, impreses per Dolors Torres. Preu de venda, cinquanta cèntims el número solt. Textos en català, castellà i francès. Director: Josep Tharrats. Al primer número veiem treballs literaris signats per ell, i per Gabriel Alomar, D. Martí i Julià, Carles Rahola, Miquel de Palol, August Rodin, Magí Morera i Galícia i Xavier Montsalvatge. Va sortir, almenys, fins al febrer de 1915 (número 6).

Document digitalitzat
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya