Curial (Barcelona, 1949-1950) 

Document digitalitzat Descripció del document
Document digitalitzat
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 908

Curial. Febrer 1949. Revista mecanografiada i velografiada. Setze pàgines, format 220 x 165 mm. Des del número corresponent a maig-setembre, divuit pàgines i cobertes impreses, format 265 x 205 mm. Revista literària de joventut. Cos de redacció: Joan F. Cabestany, Antoni Comas, Albert Manent, Joaquim Molas i Miquel Poter. Hi col·laboren, demés, Salvador Espriu, Francesc d’A. Condomines, Joan Triadú, Ferran Soldevila, Esteve Albert, Josep Romeu, Pere Cisa, Jordi Saranedas i J. V. Foix. El darrer número de Curial correspon a maig-setembre de 1950. La revista tenia un tiratge de cent a cent-cinquanta exemplars.