D.I.C (Barcelona, 1931-1935) 


Document digitalitzat

Revista d'humorisme gràfic publicada a Barcelona del 18 de juny de 1931 fins al 28 de setembre de 1935. El títol desenvolupat és Defensa dels Interessos Catalans i l'impulsava el Comitè de Defensa dels Interessos Catalans. Era de periodicitat setmanal.

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya