Dau al Set (Barcelona, 1948-1951) 

Document digitalitzat

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 907

Revista literària d'avantguarda, fundada per Joan Josep Tharrats i dirigida per Joan Ponç, de vuit pàgines, de format 250x175 mm, amb textos en català i alguns en castellà, originals de Joan Brossa, Arnau Puig, J. E. Cirlot, A. Cirici Pellicer, Jean Cocteau, Àngel Ferrant, J. V. Foix, Francis Picabia, Cesàreo Rodríguez Aguilera, Enrique Sordo, Michel Tapié, i dibuixos de Modest Cuixart. Joan Ponç, Antoni Tàpies i J. J. Tharrats, fundadors amb Brossa i Puig de la revista. El Museu d'Art Modern de Nova York ha classificat Dau al Set entre les vint primeres revistes avantguardistes publicades en el present segle. No porta peu d'impremta ni adreça de la redacció. Van sortir-ne sis o set números.

Document digitalitzat Descripció del document

Original en paper:
Biblioteca de Catalunya i Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona