De tots colors (Barcelona, 1908-1913) 


Revista cultural i teatral de periodicitat setmanal publicada a Barcelona entre 1908 i 1913. Fins al número 23 portava el subtítol "revista popular".

En fou director Pompeu Crehuet. La capçalera a partir del número 23 de 1908 és de Joan Junceda.

Entre els seus col·laboradors hi havia A. Calvet, M. Folch i Torres, R. Serra i Pagès, etc. , i com a il·lustradors: L. Bagaria i J. Renart entre d'altres.

Original en paper:
Biblioteca de Catalunya