Eco del Bruch, El (Manresa, 1869-1872) 


Document digitalitzat

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. II, pàg. 401

El Eco del Bruch. "Periódico católico-monárquico de Manresa. Dios, Patria y Rey". 5 de desembre de 1869". De quatre pàgines a tres columnes, format 440x320 mm. Impremta "El Eco", i redacció a Nou, 12. Preu de subscripció trimestral, dues pessetes. Aquest setmanari tradicionalista publicava textos en castellà i català. Els seus beneficis eren dedicats "para los pobres perseguidos carlistas". Fou publicat fins a l'any 1872.

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya