En Pie de Paz (Barcelona, 1986-2001)

Document digitalitzat

Revista sobre pacifisme publicada a Barcelona. De periodicitat primer bimestral, després trimestral i a partir de 1999, semestral. És continuació d'En peu de pau.

Descripció del document Document digitalitzat

Original en paper:
Institut Català Internacional per la Pau, Biblioteca de Catalunya i Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona