Enciclopèdia catalana (Barcelona, 1907-08) 


Document digitalitzat

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàgs. 394-395

Enciclopèdia catalana, publicació que duïa com a subtítol "Per l'Art de la Terra. Per la Glòria de l'Art", sortia quinzenalment a partir del 10 de novembre de 1907 i és una altra de les creacions periodístiques de Josep Aladern, el qual trobem aleshores instal·lat amb la seva "Tipografia Catalana" al carrer de Mallorca, 198, on també hi ha la redacció del periòdic. Aquest era repartit amb el "Diccionari Enciclopèdic de la Llengua Catalana", de Lluís Dalmau de Montaner, i amb els "Viatges d'Ali-Bey-el-Abbassi". Una "Crida" inicial assegura que aquell periòdic és necessari "per bé de tots". i que voldria "caure en mans de tothom perquè tothom ens llegís y ens seguissin". Tenia vuit pàgines a dues columnes en el format 320x225 mm, i era venut a un ral el número. A partir del primer número de 1908 esdevingué setmanal. Publicava treballs literaris, notes biogràfiques i crítiques de llibres. Com ja hem indicat , el fundador, propietari i director era Josep Aladern i al costat de la seva signatura trobem les de Ramon Masifern, A. Calderer Morales, J. Falp i Plana, Miquel Costa i Llobera, Ignasi Iglésias, J. V. Colomines (Juli Vallmitjana), Joan Puig i Ferrater i d'altres. Però l'empresa fou de durada curta: el darrer número és el 7, d'1 de febrer de 1908.

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona