Esperit català, L' (Barcelona, 1883-1884) 


Document digitalitzat

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 167

Més que política, la ideologia catalanista que animava un altre setmanari, L'Esperit Català, era literària. Va començar a publicar-se el 4 de març de 1883, damunt vuit pàgines a quatre columnes de format 275x176 mm. Valia quatre quartos el número solt i sis rals la subscripció trimestral. El dirigia Antoni Omar, i a l'article de salutació llegim que "L'Esperit Català no ve a ser un nou periodich literari; més que de literatura, serà periodich de principis, de doctrina, de regeneració social; puix que ja és hora que el catalanisme tinga un credo ... " Insistim que a despit de les afirmacions d'aquesta declaració de principis, L'Esperit Catala tenia més de revista literària que política. Per les seves pàgines, proteccionistes, catalanistes i catòliques, destilen les signatures de Jacint Verdaguer, Artur Masriera, Claudi Omar i Barrera, Jaume Collell, Dolors Monserdà de Macià, Josep Maria Valls i Vicens i molts més. L'Esperit Català va sortir més d'un any. El darrer númro fou el 6, d'1 d'abril de 1884.

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i Universitat de Barcelona. Biblioteca de Lletres