Estadística municipal (Barcelona, 1927-39) 


Document digitalitzat

Publicació que s'editava com a annex de la Gaceta municipal de Barcelona, sense numeració.

De periodicitat mensual, era continuació de l'Anuario estadístico de la Ciudad de Barcelona.

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Ajuntament de Barcelona. SEDAC