Exposición, La (Barcelona, 1886-1889) 


Document digitalitzat

Órgano oficial de la Exposició Universal de Barcelona de 1888. Es va publicar entre l'agost del 1886 i fins a setembre de 1889. Publicada en castellà, era de periodicitat quinzenal primer i després irregular. Fou dirigida per Salvador Carrera.

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca Museu Víctor Balaguer