Federación, La (Barcelona, 1869-74) 


Document digitalitzat

Extret de l'article corresponent de l'Enciclopèdia
http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies/gran-enciclop%C3%A8dia-catalana/EC-GEC-0026261.xml

Setmanari obrer de Barcelona (1 d'agost de 1869 — 3 de gener de 1874) fundat per Farga i Pellicer, òrgan primerament del Centre Federal de les Societats Obreres (agost del 1869 - juliol del 1870) i després de la Federació Barcelonesa de l'AIT

+ informació

Original en paper:
Biblioteca de Catalunya