Feminal (Barcelona, 1907-1917) 


Document digitalitzat

Extret de l'article corresponent de l'Enciclopèdia
http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies/gran-enciclop%C3%A8dia-catalana/EC-GEC-0026402.xml

Publicació mensual en català apareguda a Barcelona del 28 d'abril de 1907 al 30 de desembre de 1917 com a suplement de "La Ilustració Catalana".

 

+ informació

Original en paper:
Biblioteca de Catalunya