Original en paper:
Biblioteca Museu Víctor Balaguer

Fomento del Trabajo (Vilanova i la Geltrú, 1906-07) 

Descripció del document

Publicació editada a Vilanova i la Geltrú amb el subtítol Revista mensual órgano de la Sociedad del mismo nombre. Es publicà de maig de 1906 a setmebre de 1907.