Fusilis, El (Barcelona, 1885-1886)


Document digitalitzat

Setmanari humorístic i satíric publicat a Barcelona entre 1885 i 1886. Dirigit per Miguel G. P. Nabot s'editava en castellà. Es continuació d'El Busilis.

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya