Gaseta de les Arts (Barcelona, 1924-1930) 

Document digitalitzat

Extret de l'article corresponent de l'Enciclopèdia
http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies/gran-enciclop%C3%A8dia-catalana/EC-GEC-0029326.xml

Revista quinzenal iniciada el 1924 sota la direcció, en una primera època, que acabà el 1927, de Joaquim Folch i Torres.

+ informació

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya