Gràfic-sport (Barcelona, 1926-27) 
Document digitalitzat

Revista esportiva publicada a Barcelona entre 1926 i 1927 dirigida per J. Torres Benet; de periodicitat setmanal, es van publicar 24 números.

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca de l'Esport de la Generalitat de Catalunya