Guirigay del 70, El (Barcelona, 1870) 
Document digitalitzat

Revista humorística publicada a Barcelona. Es publicava amb freqüència setmanal, era il·lustrada i en llengua castellana. És continuació del Guirigay del 69, mantenit-ne la númeració correlativa amb aquell.

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya i Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona