Hèlix (Vilafranca de Penedés, 1929-1930) 


Document digitalitzat

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. II, pàg. 233

Febrer de 1929. De vuit pàgines a quatre columnes, de format 300x270 mm, impreses per Claret. Revista mensual literària, dirigida per Joan Ramon Masoliver, una de les poques que, a Catalunya, es lliuraren totalment a l'avantguardisme. Hi trobem treballs signats per Antoni Gantenys, Pere Viles, Josep Solanes, Joan Ramon Masoliver, Agustí Carreres, Mario Verdaguer, Antoni Permanyer, A. Gual, J. palau, Rodolf llorens i d'altres. Les il·lustracions són d'artistes també d'avantguarda, com Joan Miró i Rafael Barradas. Van sortir-ne cinc números, de febrer a juny de 1929. Passat l'estiu, va reaparèixer, i va acabar amb el número 10, extraordinari, sense data.

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya