Original en paper:
Biblioteca de Catalunya

Hereu, L' (Barcelona, 1906) 


Document digitalitzat

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 367

Els periòdics que surten l'any següent ja formen part de la Solidaritat Catalana. Tal, per exemple, L'Hereu, que es presenta com a setmanari autonomista i que surt per primera vegada el 20 de juny de 1906. Consta de quatre pàgines a quatre columnes de format 420x320 mm. La capçalera és diferent a cada número i, demés del títol, hi ha un dibuix d'actualitat política. L'estampaven a l'impremta J. Sabaté, del carrer de Magdalenes, 2. El número solt valia cinc cèntims.

Era un setmanari humorístic i satíric afecte a la Solidaritat Catalana.
L'Hereu va il·lustrat amb caricatures originals de Josep Robert i porta diferents seccions fixes titulades "Entre jo y en Cintet", "Grinyols y Crits" i "Clatellades". Aquest setmanari no va tenir gaire durada: tot fa creure que el darrer número va ésser el 4, publicat l'11 de juliol de 1906.

Document digitalitzat Descripció del document