Hereu, L' (Barcelona, 1913-1914) 


Document digitalitzat

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 480

El mateix 1913, i amb data 31 d'octubre, surt un altre setmanari que reprèn un vell títol: L'Hereu, el qual es presenta com a "setmanari humorístich". Consta de setze pàgines a dues columnes, format 280x192 mm.
...
El seu to era humorístic i s'esmerçava en la defensa dels ideals catalanistes. En un article de presentació llegim que "L'Hereu es un bon xicot a carta cabal, però llamp que el peli! te un geniàs com un vi de sis quan se tracta de defensar el terrer i llurs drets i llibertats, que de sobres sap per quins foren afanades".

L'autorització per a publicar L'Hereu fou donada a nom d'Antoni Baqué. Aquest setmanari va tenir una relativa longevitat: fins al número 41 que suposem és el darrer, i que porta la data del 13 d'agost del 1914.

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya