Hispania (Barcelona, 1889-1902) 
Document digitalitzat

Extret de l'article corresponent de l'Enciclopèdia
http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies/gran-enciclop%C3%A8dia-catalana/EC-GEC-0032726.xml

Hispania. Revista quinzenal d'art i literatura, publicada en castellà a Barcelona (1899-1902), amb 93 números en total. El 1903 ...

+ informació

 

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques